Cáp quang & phụ kiện

Cáp quang & phụ kiện

Cáp quang & phụ kiện

Cáp quang & phụ kiện

Cáp quang & phụ kiện
Cáp quang & phụ kiện

icon-diachiTest

icon-hotline0936.636.676

icon-emailcapquangvienthong@gmail.com

Social: icon-twittericon-facebook

CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN

Hộp phối quang mini 04FO

Mã SP: Mini4

Giá: 200.000 VNĐ

Fast connector quang SC/UPC, SC/APC

Mã SP: FAFU

Giá: 23.000 VNĐ

Dây nhảy quang SM SC/UPC-SC/UPC, 3.0, 3m, simplex

Mã SP: SM SC-SC, SX

Giá: 29.000 VNĐ

Dây nối quang SM SC/UPC, 0.9mm

Mã SP: SM-SC

Giá: 10.000 VNĐ

Cáp quang treo SM FTTH 02FO

Mã SP: FTTH2

Giá: 1.700 VNĐ

Măng xông quang thuê bao 04FO

Mã SP: MX4

Giá: 90.000 VNĐ

Măng xông quang cơ khí 12FO

Mã SP: MX12

Giá: 170.000 VNĐ

Cáp quang treo SM FTTH 04FO

Mã SP: FTTH4

Giá: 3.100 VNĐ

Dây nhảy quang SM SC/APC-SC/UPC, 3.0, 3m, simplex

Mã SP: SM SA-SU, SX

Giá: 29.000 VNĐ

Dây nối quang SM SC/APC, 1,5m, 0.9mm

Mã SP: SM-SA

Giá: 10.000 VNĐ

Hộp phối quang (ODF) FTTH 04FO

Mã SP: OF4

Giá: 70.000 VNĐ

Cáp quang treo SM FTTH 06FO

Mã SP: FTTH6

Giá: 4.900 VNĐ

Dây nhảy quang SM SC/UPC-LC/UPC, 3.0, 3m, simplex

Mã SP: SM SC-LC, SX

Giá: 29.000 VNĐ

Dây nối quang SM FC/UPC, 1,5m, 0.9mm

Mã SP: SM-FC

Giá: 10.000 VNĐ

Măng xông quang cơ khí 24FO

Mã SP: MX24

Giá: 190.000 VNĐ

Hộp phối quang (ODF) FTTH 08FO

Mã SP: OF8

Giá: 120.000 VNĐ

381788027280979.png 757851347376121.png 858967785216349.png 233680595038523.png 857352072592651.png 846266897076217.png 303641573467655.png 170770073212201.png 244842411724819.png 088959008266134.png