Sản phẩm - Viễn thông Khởi Nghiệp

Sản phẩm - Viễn thông Khởi Nghiệp

Sản phẩm - Viễn thông Khởi Nghiệp

Sản phẩm - Viễn thông Khởi Nghiệp

Sản phẩm - Viễn thông Khởi Nghiệp
Sản phẩm - Viễn thông Khởi Nghiệp

icon-diachiTest

icon-hotline0936.636.676

icon-emailcapquangvienthong@gmail.com

Social: icon-twittericon-facebook

Sản phẩm

Rệp nối cáp UY (China), 100 con

Mã SP: UY

Giá: 31.000 VNĐ

Hộp phối quang mini 04FO

Mã SP: Mini4

Giá: 200.000 VNĐ

Fast connector quang SC/UPC, SC/APC

Mã SP: FAFU

Giá: 23.000 VNĐ

Dây nhảy quang SM SC/UPC-SC/UPC, 3.0, 3m, simplex

Mã SP: SM SC-SC, SX

Giá: 29.000 VNĐ

Dây nối quang SM SC/UPC, 0.9mm

Mã SP: SM-SC

Giá: 10.000 VNĐ

Rack 42U D600

Mã SP: Rack 42U D600

Giá: Liên hệ

Rack 42U D1000

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Rack 27U Outdoor

Mã SP: 27U Rack

Giá: Liên hệ

Cáp quang treo SM FTTH 02FO

Mã SP: FTTH2

Giá: 1.700 VNĐ

381788027280979.png 757851347376121.png 858967785216349.png 233680595038523.png 857352072592651.png 846266897076217.png 303641573467655.png 170770073212201.png 244842411724819.png 088959008266134.png