VẬT TƯ TREO CÁP - Viễn thông Khởi Nghiệp

VẬT TƯ TREO CÁP - Viễn thông Khởi Nghiệp

VẬT TƯ TREO CÁP - Viễn thông Khởi Nghiệp

VẬT TƯ TREO CÁP - Viễn thông Khởi Nghiệp

VẬT TƯ TREO CÁP - Viễn thông Khởi Nghiệp
VẬT TƯ TREO CÁP - Viễn thông Khởi Nghiệp

icon-diachiTest

icon-hotline0936.636.676

icon-emailcapquangvienthong@gmail.com

Social: icon-twittericon-facebook

VẬT TƯ TREO CÁP

Móc J (Dùng để treo cáp trên trụ)

Mã SP: MOCJ

Giá: 8.000 VNĐ

Bulon 300mm

Mã SP: Bu300

Giá: 9.000 VNĐ

Bulon 400mm

Mã SP: Bu400

Giá: 11.000 VNĐ

381788027280979.png 757851347376121.png 858967785216349.png 233680595038523.png 857352072592651.png 846266897076217.png 303641573467655.png 170770073212201.png 244842411724819.png 088959008266134.png